Prvková analýza vlasov pomáha pri riešení:

  • kožných problémov / psoriáza, lupienka, atopický ekzém, vypadávanie vlasov/
  • hormonálnych porúch
  • neurologických porúch
  • kardiologických porúch
  • nadváhy a obezity
  • gastrologických problémov / pálenie záhy, hnačka,zápcha/
  • porúch kostného a klbového aparátu
  • stále chýbajúcej sily a kondície
  • trvalého stresu
  • hlavne ako prevencia proti chorobám

Analýzu z vlasov robia lekári a biochemici pomocou špeciálnych zariadení v oblasti alternatívnej medicíny.

Prečo práve analýza vlasov?

Analytické metódy používané k hodnoteniu stavu výživy sú zamerané na skúmanie krvi a moču. Nájdené hodnoty prvkov v krvi nemusia odpovedať aktuálnemu množstvu týchto prvkov v organizme. Nakoľko fungujú mechanizmy, ktoré vyrovnávajú hladiny prvkov v krvi na úkor rezerv v tkanivách.

Vlasy sú tkáňovou štruktúrou , ktorá je biologicky integrálna a chemicky homogénna. Vonkajší keratínový obal vlasov zabraňuje strate vnútorných zložiek a rovnako i prenikaniu znečistenia zvonku dovnútra vlasu. To zaručuje stálosť chemického zloženia .Bioprvky sú vstavané natrvalo do štruktúry vlasu v priebehu ich rastu.

Analýza stopových prvkov vo vlasoch je stále viac oceňovaná ako diagnostický nástroj, ktorý slúži hodnoteniu stavu výživy v organizme.

Bolo konštatované, že v organizme sa nachádza 81 prvkov. Dovoľuje to vidieť človeka ako integrálnu súčasť prírody. Z týchto prvkov tvorí uhlík, vodík, draslík a kyslík viac než 96% hmoty nášho tela. Ostatné prvky, ktoré sa vyskytujú v množstve väčšom než 0,01% sa nazývajú makrobioprvky /vápnik, horčík, fosfor, síra, draslík, sodík, chlór a prvky, ktoré sa vyskytujú v množstve menšom ako 0,01% sa nazývaju mikrobiorvky / železo, zinok, meď, molybdén, nikel, kobalt, chrom, mangán/

Do tretej skupiny patria prvky silne toxické, a ich prítomnosť je nežiadúca./ olovo, ortuť, hliník, thálium/

Makro a mikroelementy sa musia v organizme nachádzať v presne definovanom rozmedzí hodnôt a ich nedostatok vedie k vážnym metabolickým poruchám, ktoré vyvolávajú chorobu a nakoniec smrť.

Je len na nás, či chceme prevziať osobnú zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.